Cấy ghép Implant

CƠ HỘI LỚN NHẤT TRONG NĂM ĐỂ TRỒNG RĂNG IMPLANT

CƠ HỘI LỚN NHẤT TRONG NĂM ĐỂ TRỒNG RĂNG IMPLANT

Ngày : 15-03-2019

Trong nha khoa hiện đại, trồng răng implant là một phương pháp tối...
Đọc Thêm

Xem thêm
Implant Bio Horizon

Implant Bio Horizon

Ngày : 25-01-2019

Phương pháp cấy ghép ImplantImplant nha khoa thực chất là trụ Titanium được cấy trực tiếp vào xương hàm thay thế cho chân răng đã mất. Sau khi trụ implant...
Đọc Thêm

Xem thêm
Implant Dentium

Implant Dentium

Ngày : 25-01-2019

Phương pháp cấy ghép ImplantImplant nha khoa thực chất là trụ Titanium được cấy trực tiếp vào xương hàm thay thế cho chân răng đã mất. Sau khi trụ implant...
Đọc Thêm

Xem thêm
Implant Dio

Implant Dio

Ngày : 25-01-2019

Phương pháp cấy ghép ImplantImplant nha khoa thực chất là trụ Titanium được cấy trực tiếp vào xương hàm thay thế cho chân răng đã mất. Sau khi trụ implant...
Đọc Thêm

Xem thêm
Implant Megament

Implant Megament

Ngày : 25-01-2019

Phương pháp cấy ghép ImplantImplant nha khoa thực chất là trụ Titanium được cấy trực tiếp vào xương hàm thay thế cho chân răng đã mất. Sau khi trụ implant...
Đọc Thêm

Xem thêm