Nguyễn Khánh Linh – SEA Dental – Nha khoa Đông Nam Á

Mình đã bọc sứ thẩm mỹ tại Đông Nam Á được 3 năm rồi. Hiện tại răng của mình vẫn trắng đẹp, ăn nhai tốt, đi đâu ai cũng hỏi.
Cảm ơn Nha khoa Đông Nam Á và bác sĩ Quyền đã cho mình hàm răng đẹp thế này.
Bài viết liên quan